Tiefer Herbst. Mein Nachbar - was macht er?  ⛩  Aki fukaki - tonari wa nani o suru - hito zo (Basho)

Haiku des Monats: Oktober

Tiefer Herbst. Mein Nachbar – was macht er? ⛩                                                         Aki fukaki – tonari wa nani o suru – hito zo   ⛩            (Basho)

15 Fotografien